Scroll to top
Typerscript phần mềm usum software
Javascript phần mềm usum software
PHP phần mềm usum thiết kế website mobile app hệ thống phần mềm
java phần mềm usum thiết kế website mobile app hệ thống phần mềm
Nodejs phần mềm usum software
golang phần mềm usum thiết kế website mobile app hệ thống phần mềm
Nestjs phần mềm usum software
Reactjs phần mềm usum software
Nextjs phần mềm usum software
wordpress phần mềm usum thiết kế website mobile app hệ thống phần mềm
mongodb phần mềm usum thiết kế website mobile app hệ thống phần mềm
mysql phần mềm usum thiết kế website mobile app hệ thống phần mềm
rest api phần mềm usum thiết kế website mobile app hệ thống phần mềm
graphql phần mềm usum thiết kế website mobile app hệ thống phần mềm
IOS react native phần mềm usum thiết kế website mobile app hệ thống phần mềm
android react native phần mềm usum thiết kế website mobile app hệ thống phần mềm

CHÚNG TÔI LÀ USUM SOFTWARE

USUM cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh cho quy trình thiết kế & phát triển phần mềm, trang web, ứng dụng web, ứng dụng di động.

phần mềm usum thiết kế website mobile app hệ thống phần mềm

PHÁT TRIỂN ĐA NỀN TẢNG

Phần mềm , Website và Ứng dụng Di động.

Phát triển Website
Phát triển Website với Framework
Phát triển Ứng Dụng Di Động

TRIỂN KHAI PHẦN MỀM

Bạn đang có ý tưởng thực hiện các dự án phần mềm ?

Đội ngũ USUM SOFTWARE sẽ biến ý tưởng, công việc của bạn thành những dự án như bạn mong đợi.

Coming Soon
0%

Hoàn thành 100% tiến độ theo công việc.

TẦM NHÌN

Phát triển
phần mềm đa lĩnh vực.

Với đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm, và những con số dự án và thời gian làm việc biết nói. Chúng tôi đã cho ra những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng của mình.

0
Requests
Per Second
0
Leads
Per Month
Dịch vụ
Dịch vụ

Ứng dụng đặt lịch, chăm sóc, vận hành hệ thống, ...

Thương mại điện tử
Thương mại điện tử

Cung ứng sàn thương mại, mua bán trực tuyến, ...

Tài chính
Tài chính

Liên kết các dịch vụ thanh toán trực tuyến , ví điện tử , ...

Tìm kiếm và phân tích dữ liệu
Tìm kiếm và phân tích dữ liệu

Tìm kiếm thông tin bất động sản, sản phẩm hàng hoá, danh sách dịch vụ , ...

Doanh nghiệp
Doanh nghiệp

Tích hợp các hệ thống quản trị nguồn lực, nhân sự, ...

Smart Home
Smart Home

Phát triển phần cứng tích hợp phần mềm trong các sản phẩm IOT

KHÁCH HÀNG TIN TƯỞNG

TIN TỨC

Phần mềm Ứng dụng Công nghệ Đời sống

LIÊN HỆ PHÁT TRIỂN

USUM sẵn sàng kết nối 24/24

Bước những bước đầu tiên xây dựng phần mềm của bạn bằng cách liên hệ với USUM SOFTWARE.

phần mềm usum thiết kế website mobile app hệ thống phần mềm